Lišnice - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tato barokní pískovcová socha byla vytvořena dle datace roku 1760 neznámým autorem ve vsi Lišnice naproti domu čp. 25. Na soše je zachovaný nápis: „ LEP: FRAN: AVDRITZKI V AVDRITZ STEINWASSER GASCHIZ“. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být socha udržována a byla pravděpodobně přesunuta do zámeckého areálu. Nakonec někdy mezi lety 2014 – 2018 byla přesunuta na současné místo u kaple sv. Jana Nepomuckého.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-13940000

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1014867

Dojmy: Zajímavá udržovaná socha, která byla naštěstí přesunuta z areálu nepřístupného zámku.

Mapa

a

Fotografie

×