Lom - Smírčí kříž 0892

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Původně se v blízkém okolí Lomu nacházeli 3 smírčí kříže, z nichž se dochoval jen tento. Kdo a nebo proč jej vztyčil není známo. Jsou tu jen doměnky, že se jednalo o kříž který byl vztyčen jako odpuštění a usmíření se zavražděnou osobou. K tomuto napovídá právě reliéf kuše, který je zachován na přední straně. Postupem času se smírčí kříž ztratil. Následně byl náhodou v roce 1958 objeven, ale nebyl zaznamenán kde stojí a tak byl opět ztracen. Následně byl opět náhodně objeven v roce 1992, kdy se nacházel u křižovatky ulic Komenského a Palackého, kde byl téměř celý ukryt pod zemí. Následně byl kříž přemístěn na současné místo před obecní úřad. Kříž má značně požkozená ramena erozí a jeho samotná velikost je na výšku 87 cm, na šířku 46 cm a na tloušťku 26 cm.

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/

Zdroj: https://www.mesto-lom.cz/mesto/pametihodnosti/

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, u kterého je škoda, že není zachován jeho příběch.

Mapa

a

Fotografie

×