Litvínov - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: V Litvínově stál kostel pravděpodobně již v polovině 14. století, a v té době se nacházel pravděpodobně někde poblíž současného kostela. O tomto kostelu se ale nedochovali žádné zmínky, ale jisté je, že výstavbu tohoto barokního chrámu zajistil říšský hrabě Jana Bedřicha z Valdštejna, který byl královehradeckým biskupem, pražským arcibiskupem a velmistrem křižovníků s červenou hvězdou. O výstavbu kostel se postaral stavitel a malíř Jan Baptista Mathey, který tímto kouskem předznamenal příchod vrcholného baroka do Čech. Samotný kostel byl vybudován v letech 1685 – 1694. Ještě v průběhu výstavby kostela, byl zřízen dřevěný hlavní oltář, který byl vytvožen v roce 1690 litvínovským truhlářem Johannem Meidlem. Na tento dřevěný oltář byl umístěn obraz se Archandělem Michaelem potírajícím ďábla, který byl namalován v roce 1694 Michaelem Leopoldem Willmannem. Tento obraz je evropsky unikátní, jelikož je na tomto obraze zachycena z blízka viděna barokní apokalipsa, který je podána v drsném pojetí. Dne 10. srpna 1699 byla na vrchol umístěna socha Archanděla Michaela bojujícího s ďáblem, ale celá socha byla velmi nestabilní, a tak jedna končetina ďábla byla zazděna na půdě kostela. První varhany v kostele se objevili v roce 1713. Prvních oprav a obnovy se tento kostel se dočkal v roce 1763. V průběhu 18. století byli do tohoto kostela umístěny barokní boční oltáře. Veškeré úpravy interiéru probíhali převážně na konci 19. století. V roce 1889 byla provedena nová výmalba kostela, kterou provedla firma Brunotte z Teplic. Následně vznikla v kněžišti stropní malba Nanebevzetí Panny Marie, kterou vytvořil drážďanský malíř Franz Reimboth. V roce 1900 byly zdejší barokní varhany opravovány a přestavěny varhanářem Stephanem Müllerem. Již v roce 1901 prošel kostel elektrifikací. Bohužel v roce 1908 byli staré baroní varhany nahrazeny novými varhanami. V roce 1912 získal kostel novou fasádu, na tuto přestavbu dohlížel stavitel Rudolf Knie. Během této přestavby také byla věnována do kostela vitrážová okna, které daroval pan Richard Fiedler se svou ženou Albínou, jejíž portrét je součástí jednoho okna sv. Albíny, vytráže samotné vytvořila firma Jell a Neuhauer v roce 1901. Dalších oprav se dočkal kostel v letech 1935 – 1937, následně pak také v letech 1972 – 1975. Zatím poslední opravy se dočkal kostel v 1. polovině 90. let 20. století, v průběhu těchto oprav byly stropní malby zatřeny, aby mohli být časem restaurovány, a již v roce 1994 byl kostel otevřen pro veřejnost, při příležitosti 300. výročí zasvěcení tohoto kostela sv. Archandělovi Michaelovi.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý kostel, který je zdejší dominantou, kolem kterého se dříve nacházel hřbitov.

Mapa

a

Fotografie

×