Litvínov - kaple Bratrství

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tato malebná kaple Bratrství byla vybudována ve slohu vrcholného baroka v letech 1769 – 1773. Celá kaple byla vybudována a napojena na faru, takže vypadá jako kdyby zde kaple nebyla a je to součást fary. Kaple byla pravděpodobně rekonstruována spolu s budovou Fary v roce 1996.

Zdroj: https://www.hrady.cz/?OID=3737

Dojmy: Zajímavá drobná kaplička, která se nachází u kostela sv. Archanděla Michaela.

Mapa

a

Fotografie

×