Lišnice

Informace

Městský erb:

622px-Lišnice_znak

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Lišnice (německy Lischnitz) je obec, nacházející se zhruba 5,5 km jižně vzdušnou čarou od centra města Mostu. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1480, kdy pražský měšťan Ondřej Maistytl odkázal majetek svým dcerám. Dcera Machna, která byla manželkou Václava Švába, obdržela Lišnici a tak se ves dostala do majetku této rodiny. Švábové z Chvatliny ji vlastnili až do počátku 18. století. Pouze v roce 1610 byla ves prodána Kašparovi Šternsdorfovi ze Šternsdorfu, ale roku 1619 ji vykoupil zpět Reinhard Gottfried Šváb z Chvatliny. V roce 1704 Lišnici a dvůr zdědila Alžběta Údrčská z Údrče, rozená Švábová z Chvatliny. Údrčtí nechali vystavět malý zámek, pravděpodobně přestavbou z původního panského domu v hospodářském dvoře. Již v roce 1750 zde žila výrazná židovská komunita, která měla modlitebnu v domě čp. 6. V majetku rodu Údrčtích zůstal statek a ves do roku 1798, kdy je Marie Františka Údrčská z Údrče prodala. Poté se majitelé střídali. V letech 1818–1844 zde byli majiteli Beníškové z Dobroslavi. Vesnice v roce 1850 začala spadat pod obec Havraň a je zde uváděno, že zde žilo v roce 1969 359 obyvatel ve 41 domech. Od Beníšků z Dobroslavi se statek dostal do majetku advokátovi Františku Meroltovi, který jej prodal v roce 1868 průmyslníkovi Františku Preidelovi. Po jeho smrti v roce 1889 statek získal jeho švagr Alois Straka. Již v roce 1905 se obec Lišnice osamostatnila a stala se samostatnou obcí. V roce 1907 zdejší statek koupila firma Hielle & Dittrich. Během 2. světové války zdejší židovská komunita postupně zanikla. Po roce 1945 se zemědělský areál se zámkem stal majetkem státního statku. Následoval odsun německého obyvatelstva a díky němu klesl počet obyvatel, jak je uváděno v roce 1950 na 200, a to i přes to že obec byla dosídlena z vnitrozemí. Nadále počet obyvatel klesal a svého minima se dočkal v roce 1991, kdy zde žilo 89 obyvatel. Statek jako takový se během privatizace v 90. letech dostal do soukromích rukou, kde je i dnes. Dle záznamu z roku 2011 zde žilo v té době 112 obyvatel ve 43 domech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lišnice

Dojmy: Maličká vesnička, která má ale mnoho co nabídnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5297
IMG_5317
IMG_5287
IMG_5342
IMG_5330
IMG_5307