Hora sv. Kateřiny - dům eč. 223

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu zde bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Toto stavení však může být i mnohem starší. Toto stavení bylo vystavěno jako patrová stavba jež má zděné přízemí pravděpodobně z lomového kamene. Z čeho je patro, to je otázka, jelikož je ukryto pod fasádou. Možnosti jsou dvě, buď bude hrázděné a nebo zděné. Štíty jsou pak kryté eternitem a pravděpodobně i bedněním. V průběhu 2. poloviny 20. století přestal tento domek sloužit svému účelu trvalému bydlení a stal se z něj rekreační objekt, kterým byla i v době mé návštěvy.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×