Český Jiřetín - Puklá skála

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato skála, jež se tyčí nad blízkým okolím je tvořena granitovým porfyrem, který dává skále její červené zbarvení a vyrostlicemi draselného živce. Skála samotná pochází z období proterozoika. Pod skalou se nachází malé kamenné moře, které je způsobeno postupnou erozí skály. Když se člověk vydrápe na skálu samotnou, tak první co ho uchvátí je nádherný rozhled po okolí, kterému dominu Flájská přehrada. Dále si ale může všimnout malých úlomků kamene a načernalých skvrn, které jsou způsobeny zásahem bleskem, jelikož tato skála je přírodním hromosvodem. Údajně zde není bouře, aby blesk alespoň jednou neudeřil do skály.

Zdroj: http://lokality.geology.cz/331

Dojmy: Zajímavá skála s impozantním rozhledem.

Mapa

a

Fotografie

×