Černice - hrad Hausberk

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Hausberk (též Alberk, Hansberg nebo Neznámý hrad u Albrechtic) je zaniklý hrad v Krušných horách asi 750 m jihozápadně od vsi Černice v okrese Most. Jeho zbytky se nachází na ostrožně, která vybíhá na jižní straně Černického vrchu, v nadmořské výšce asi 380 m. Dochovaly se pouze terénní relikty a drobné zbytky zdiva. Nejsou známy žádné písemné materiály, které by se k hradu vztahovaly. V literatuře někdy bývá ztotožňován s renesanční tvrzí Alberkem, jak prý nazývali zbytky hradu obyvatelé zaniklých Albrechtic. Lokalizace tvrze Alberk, která zanikla po třicetileté válce, není jasná a předpokládá se, že stála někde v Albrechticích. Jméno Hausberg je pouze historickým názvem hradního vrchu. Archeologické nálezy datují vznik hradu do druhé poloviny 13. století a zánik do první poloviny 14. století, pravděpodobně v souvislosti se založením sousedního hradu Eisenberka, což je dnešní zámek Jezeří, před rokem 1365, jehož zakladatelem byl Nevlas ze Rvenic. Podle Milana Sýkory hrad existoval ještě na počátku 15. století a jeho zakladateli mohli být Hrabišici, kteří jím zabezpečili západní hranici svého panství. Každopádně podoba tohoto hradu byla velmi pestrá. Prostor před hradem byl poničen při budování lesních cest, takže není možné zjistit, kudy vedla přístupová cesta. Ta pravděpodobně obešla první předhradí, které zřejmě sloužilo k oddálení prvního kontaktu s případným nepřítelem, a vstoupila do druhého předhradí. To bylo opevněno ze tří stran níže ve svahu postavenou hradbou o síle asi 160 cm dochovanou do výšky asi 50 cm. Z opevnění a zástavby vlastního předhradí nezůstalo nic. Hradní jádro je od předhradí odděleno širokým příkopem. V čele jádra stál okrouhlý bergfrit o průměru asi 10 m, který měl sílu zdiva 3 – 4 m, obklopený plášťovou hradbou, která pravděpodobně chránila celé jádro. Pod věží, ze které zůstal jen nízký kužel zvětralého zdiva, se na východní straně nacházela brána. Prostor jádra je dnes beze stop zástavby, ale kromě dvouprostorového paláce na konci ostrohu zde stály další dvě budovy. Nejzřetelnějším objektem v hradním jádře je do skály vytesaná prohlubeň, která pochází z doby po zániku hradu. Na východní straně byl hrad v celé délce navíc zajištěn příkopem a valem. Vzhledem k brzkému zániku hradu představuje hrad u Albrechtic čistou ukázku hradu bergfritového typu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hausberk_(okres_Most)

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hausberk_(okres_Most)

Dojmy: Bohužel jsem se kvůli vyčerpání a kolapsu nedokázal na tento hrad vyškrábat, a tak zde trochu podvádím.

Mapa

a

Fotografie

×