Bedřichův Světec - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné zděné pravděpodobně barokní stavení bylo postaveno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. To ale neznamená že nemůže být starší, jelikož toto stavení je možná zachyceno také na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale jistý si tím být nemohu, jelikož tato mapa nebyla úplně přesná. Každopádně je toto patrové stavení zděné, pravděpodobně z lomového kamene. Na štítu má malé dvířka, kudy se původně ukládalo seno a další suroviny na uskladnění a na boční stěně směrem ke kostelu, má malý výklenek, ve kterém pravděpodobně původně stávala soška nějakého světce na ochranu tohoto domu.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×