Bělušice

Informace

Městský erb:

506px-bluice_znak_48385124992_o

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Bělušice (německy Bieloschitz) jsou obec, nacházející se asi 10 km jihovýchodně od města Mostu. Nejstarší písemná zpráva o Bělušicích pochází z roku 1231, kdy je vlastnil Vít z Bělušic. V roce 1240 je jako majitel doložen Boleslav z Bělušic. Potomci tohoto vladyckého rodu tu sídlili i ve 14. století (v roce 1377 Jindřich a Bozděch z Bělušic, v roce 1404 Jan z Bělušic). Zdejší tvrz je sice poprvé v písemných pramenech doložena až v roce 1408 jako majetek vladyky z Vchynic, o němž je zmínka ještě roku 1421, ale pravděpodobně zde musela stát již ve 14. století. V roce 1465 držel tvrz spolu se vsí Jiří z Truzenic. Bělušice se později staly střediskem většího statku, jenž vlastnil v roce 1523 Jan Charvát z Berštejna. V roce 1566 získali Bělušice páni z Bílé, ale už v roce 1570 se vrátily opět do držení Charvátů. V roce 1623 byl Jan Charvát osvobozen z obvinění na účasti ve stavovském povstání v letech 1618–1620, takže mu majetek nebyl zabaven. Po něm držela Bělušice Alžběta Charvátová, která se provdala za Karla Chotka z Chotkova. Majetkem Chotků zůstala ves do roku 1848, kdy se tato obec stala samostatnou obcí. V roce 1869 zde žilo celkem 297 obyvatel. Zdejší obyvatelé se živili především zemědělstvím. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a následném dosídlení obyvatel z vnitrozemí, ale nastal v obci úpadek, jelikož počet obyvatel, který byl v roce 1930 263, klesl roku 1950 na 169 obyvatel a postupně klesal. V roce 1958 pak zde byla vybudována věznice, jako nápravně pracovní tábor. Do roku 1989 sloužila převážně jako věznice pro méně závažné tresty, následně začali přibývat i odsouzení s vážnějšími tresty. Dle sčítání z roku 2001 zde žilo celkem 89 obyvatel a následně začal nárůst, jelikož již v roce 2019 je zde uváděno 219 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bělušice_(okres_Most)

Dojmy: Maličká vesnička, která má v sobě několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5540
IMG_5534
IMG_5544