Bedřichův Světec

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Bedřichův Světec (německy Schwetz) je malá vesnice, nacházející se 9 km jihovýchodně od města Most. První písemná zmínka o Bedřichově Světci pochází z roku 1238, kdy je jako majitel tvrze a přilehlé vsi uváděn vladyka Hageno de Zvethis. Dalšími majiteli z tohoto rodu jsou uváděni Bojslav a jeho bratr Vít v roce 1240, v roce 1254 to byl Tomáš a roku 1295 Jan. Z roku 1355 pochází zpráva, že světským patronem zdejšího kostela byli Bedřich, po němž nese obec jméno, a jeho bratři Jan, oltářník ve Velkém kostele Pražském, Jan řečený Buch a Přibyslav. Ti jsou uváděni společně ještě v roce 1373. Jan zvaný Buch zemřel v roce 1396. Roku 1404 vlastnili tvrz zbylí bratři Bedřich a Jan. Roku 1470 byl majitelem Bedřichova Světce Jan Buben ze Všebořic. Další zprávy jsou z let 1523 - 1529 o Janu a Mikuláši Světeckých z Černčic, když Mikuláš z Černčic a ze Světce odkázal Světec svým strýcům Janu a Mikuláši. Jan z Černčic prodal Světec Děpoltovi z Lobkovic. Bedřichův Světec tak patřil až do roku 1559 k bílinskému panství, kdy ho prodal Kryštof z Lobkovic Purkertovi Kaplířovi ze Sulevic. Ten nechal obnovit zdejší tvrz. Jeho čtyři synové zdejší majetek prodali roku 1576 svému příbuznému Jiříkovi Kaplíři ze Sulevic a na Tuchořicích. Od něj získal tvrz roku 1582 Jan mladší z Lobkovic a tvrz se podruhé dostala k bílinskému panství. Od roku 1637 patřil Bedřichův Světec ke statku Patokryje v rámci lobkovického panství Bílina až do roku 1848, kdy se stal samostatnou obcí. Již v roce 1869, je zde uváděno, že zde žilo 154 lidí ve 33 domech. Poté byl několik let osadou obce Bečova, ale následně již opět samostatný. Ještě v roce 1930 zde žilo celkem 148 lidí. Po roce 1945 se v Bedřichově Světci ustanovil samostatný místní národní výbor, a následně došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatelstva z vnitrozemí, které se projevilo tak, že v roce 1950 zde žilo jen 74 obyvatel a jejich počet následně jen klesal. V roce 1960 proběhla územní reforma a do okresu Most byla z bývalého okresu Bílina připojena obec Bělušice. MNV v Bedřichově Světci byl zrušen a obec byla připojena k Bělušicím. Dle poslední sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 30 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bedřichův_Světec

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se údajně nachází zbytek sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1774, kterou jsem ale neobjevil.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5559
IMG_5550