Bečov - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tato stavba bývala původně gotickou tvrzí, která postupně pravděpodobně na přelomu 17. a 18. století byla přestavěna na obytnou budovu. U této stavby tak postupně vyrostl hospodářský dvůr, který tato bývalá tvrz uzavírá. Stavení je postaveno z lomového kamene. V průběhu 2. poloviny 20. století, nebo na počátku 21. století byla stavba velmi znehodnocena nevhodnou přestavbou.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43068/5-306

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hospodarsky-dvur-1250615

Dojmy: Malebné historické stavení, které nese na sobě znaky tvrze.

Mapa

a

Fotografie

×