Žlutice - zámek Žlutice

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Když nechal Boreš z Rýzmburka stavět městské opevnění, tak nechal v letech 1306 – 1341 postavit i gotický městský hrad, který se nacházel v těchto místech, který měl pravděpodobně čtyřhranný tvar. Roku 1415 nakonec Jan Boreš z Rýzmburka prodal svoji část Žlutic spolu s hradem Jindřichu z Elstrberka na Plané, ale již roku 1426 Jindřich zemřel a hrad získal jeho švagr Aleš Holický ze Šternberka, ale ještě téhož roku získal Žlutice spolu s hradem husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Ten měl ale po bitvě u Lipan roku 1434 velké problémy tak aby se přizpůsobil nové situaci, tak potvrdil měšťanům jejich práva a přidal právo pivovarnické. Následně nechal Jakoubek místní hrádek pozdně goticky přestavět, ale i tak byl velmi nevhodný k obraně města a nechal přestavět předsunuté opevnění Mazanec na samotný hrad a následně nechal vybudovat i hrad Nevděk. Když Jakoubek z Vřesovic rolu 1462 zemřel, tak získal panství jeho syn Jan I. z Vřesovic, který jej přenechal svým synům Jarošovi, Janovi, Illbukovi Jakuboci, Jindřichovi a Janovi. Nakonec Žlutice ovládal Jan II. z Vřesovic, který ale již roku 1495 zemřel a předal panství svému synu Janu III. Ten město spolu s hradem prodal dne 9. listopadu roku 1537 Jindřichovi IV. Z Plavna. Následně od roku 1568 Žlutické panství měnilo své majitele až do dne 14. července 1575, kdy jej zakoupil Jiří Kokořovec z Kokořova a ihned se přesídlil na hrad ve Žluticích.

Když získal roku 1602 Adam Jiří Kokořovec z Kokořova plnoletosti a převzal správu panství, tak se jal v letech 1602 – 1623 přestavět starý gotický hrad ve dvoupatrový renesanční zámek se zámeckou kaplí sv. Václava. Další přestavby se pak dočkal zámek v letech 1680 – 1700 v barokním slohu na popud hraběte Ferdinanda Hroznaty Kokořovce. Ten také během přestavby nechal založit zámeckou zahradu, kterou vytvořil v letech 1712 – 1713 Jan Blažej Santini-Aichela. Následně zakoupil roku 1718 hrabě Petr František Kokořovec z Kokořova domy poblíž zříceniny hradu Mazance a rozšířil tak zámeckou zahradu. Bohužel v letech 1730 – 1734 byl na popud hraběte Ferdinanda Jakuba Kokořovce z Kokořova vystavěn nový zámek ve Štědré, kam již roku 1732 přesídlil a následně žlutický zámek začal pozvolna chátrat. Roku 1761 po zásahu bleskem zámek dokonce vyhořel. Následně ze stavebního materiálu použitého na zámek byla vybudována v letech 1767 – 1769 nová budova fary. Po velkém požáru v roce 1779 byla zámecká kaple obnovena, ale již v roce 1787 byla na příkaz císaře Josefa II. uzavřena a nakonec se roku 1823 zbortili její klenby. V 1. polovině 19. století tak ze zámky zbývali jen valy a 3,5 metrů vysoké zdi zarostlé křovím a zčásti používané sklepy. Následně se na základech zámecké budovy začali budovat nové domy a v 70. letech 20. století tak byli odstraněny poslední zbytky zámku a na nich vystavěny panelové domy. Ze zámku se tak dochovala jen zámecká zeď spolu s branou a několik zemědělskými budovami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-zamek

Dojmy: Ze zámku se toho moc nedochovalo, jen si říkám jak by vypadal dnes kdyby stále stál.

Mapa

a

Fotografie

×