Žlutice - sloup se sochou sv. Alžběty

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento ranně barokní sloup pravděpodobně nechala postavit hraběnka Elisabetha Seydlic ze Schönfeldu ve 30. letech 17. století. Sloup byl vytvořen neznámím umělcem a vztyčen mezi domy čp. 230 a čp. 272. Následně byl sloup přesunut k boční stěně domu čp. 272. Tato socha bývala dříve označována některými autory jako socha sv. Apolonie, což byla patronka zubních lékařů a váže se k tomu jedna pověst:

„Kdysi když projížděla hraběnka tímto prudkým svahem, její kočár se převrátil a ona si při pádu vyrazila zuby. Hraběnka na tomto místě poté měla nechat vztyčit sochu sv. Apolonie.“

Ať je tato pověst pravdivá či nikoliv, tak po odsunu německého obyvatelstva začala socha pomalu chátrat. Již v roce 1963 měla socha uraženou ruku a kámen byl velmi zvětralí. Na přelomu 70. a 80. let 20. století byla socha nakonec snesena z důvodu výstavby panelového sídliště. Následně byla socha umístěna do lapidária Žlutického muzea a podstavec byl složen v zahradě za domem čp. 42 a následně přenesen do zahrady farního kostela. Někdy v 1. čtvrtině 21. století byl sloup se sochou restaurován a vztyčen u silnice za domem čp. 1.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-sloup-se-sochou-sv-alzbety

Dojmy: Jsem rád že tento sloup byl zrestaurován, i když jsem nikde nezjistil kdy.

Mapa

a

Fotografie

×