Zlatý Kopec - pomník Antona Grögera

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Anton Gröger,narozen 10.10.1885 v Jáchymově, byl lesníkem ve zdejší oblasti a jednou z prvních obětí Velké války. Jako příslušník 12. setniny 92. pěšího pluku Rakousko - Uherské armády padl v boji 9. září 1914 v Hrtkovci u Jaraku v dnešním Srbsku. Na bojišti našel místo svého posledního odpočinku. Informace poskytl Vojenský ústřední archiv a Státní oblastní archiv Plzeň. Zdejší les, který tak důvěrně znal, už nikdy nespatřil. Jeho jméno najdeme mezi mnoha dalšími i na pomníku obětem 1.světové války v Božím Daru. Pomník, jehož podobu přinesl v publikaci Halbmeil in Böhmen Heinz Haman. Tento pomník nechala zbudovat Jeho matka. Původně byla na pomníku Antonova podobizna na porcelánové destičce.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malý pomníček, který je jednou z mála věcí, která zbyla po vesnici Mílov.

Mapa

a

Fotografie

×