Žalmanov - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Zdejší původně gotický farní kostel byl vystavěn ve 14. století a zdejší fara spadala pod děkanát v Lokti. Patronátní právo měli páni z Rýzmburka a v roce 1357 je zmiňován zdejší první farář. V průběhu husitských válek na počátku 15. století byl kostel poškozen a možná i zbořen a zdejší fara zanikla. Poslední farář zde byl zmiňován v roce 1404. V roce 1487 byl zachovaný gotický presbytář přestavěn na rodinnou hrobku a následně v roce 1578 ji majitel tehdejšího panství hrabě Kašpar Colonna z Felsu nechal renesančně rozšířit, což je dokázáno pískovcovou kružbou, na které je nápis: „ANO MDLXXVIII LVCA REDISI OPERA“ a rodový znak Colonnů z Felsu a Šliků. V roce 1606 byla za hraběte Leonarda Colonny z Felsu u presbytáře s kryptou vystavěná nová raně barokní kostelní loď a následně zde byl protestanský duchovní. V roce 1620 zde byl v kryptě pochován Linhart Colonna z Felsu, který byl jedním z hlavních představitelů stavovského povstání a padl 13. dubna 1620 na zranění získané v bitvě u Sinzendorfu. V roce 1623 zde byla opět zřízena katolická správa a kostel začal spadat pod koste sv. Archanděla Michaela v Bochově. V roce 1783 pak zde byla zřízena lokálie a byl sem přidělen kaplan. Následně v roce 1787 byli na stropě kostela vytvořeny barokní fresky malířem Josefem Kramolínem a v roce 1790 pořízeny nové varhany od varhanáře Johanna Georga Ignaze Schmidta z Lokte. V roce 1791 pak zde byla opět zřízena farnost, ale již v roce 1811 kostel vyhořel a nástropní fresky byli zničeny. Do roku 1825 pak probíhala postupná obnova kostela, kdy v roce 1815 byli pořízeny nové kostelní zvony. V roce 1842 byli pořízeny nové varhany od varhanáře Ferdinanda Johanna Gutha z Čisté a v roce 1875 byla před průčelím kostela vystavěna nová hranolová věž.

V roce 1913 proběhla rekonstrukce sešlého kostela, při které bylo pořízeno nové vnitřní vybavení a v roce 1916 byli zrekvírovány dva zvony na válečné účely. V roce 1920 pak byl umístěn zde nový zvon. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel chátrat, což vyvrcholilo na počátku 90. let 20. století, kdy proběhla renovace fasády a v roce 2011 byl opraven krov tohoto již opět sešlého kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zalmanov-kostel-nanebevzeti-panny-marie/

Dojmy: Pěkný kostel, který bohužel není až tak dobře vidět přes zelené stromy.

Mapa

a

Fotografie

×