Zlatý Kopec - zaniklá ves Mílov

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Osada Rozhraní (původně Halbmeil, česky někdy též Mílov) vznikla při důležité cestě ze saského Schwarzenbergu a Breitenbrunnu do Čech. Její název údajně vznikl z toho, že ležela půl saské míle což je 4,5 km od Breitenbrunnu. Označení „uf der halben Meil” Je zmiňováno k roku 1582, osídlení je však nepochybně starší a souvisí s hornickou činností. Kromě dolů na cín na Komářím vrchu, které vzkvétali již před rokem 1548, zde fungovali i doly na stříbro a kobalt, a to až do počátku 19. století. Dokladem této těžby jsou četné zabořené šachty, tzv. Medvědí jámy, při cestě do Saska. Vytěženou rudu využívaly i dva místní malé provozy na výrobu barev a vitriolu. Těsně před 2. světovou válkou měla osada, která spadala pod Rýžovnu, devět domů a 50 obyvatel. V letech 1896-1942 zde existovala jednotřídní škola, která byla expoziturou školy v Rýžovně, do níž chodily i děti ze sousedního německého Halbe Meile, byla zde státní hájovna, oblíbený výletní hostinec Antona Günthera a kaplička sv. Jana Nepomuckého postavená koncem 30. let 19. století. Po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce byly všechny domy osady, jejímž středem probíhal střežený hraniční průsek, na přelomu 40. a 50. let zbořeny. Po staletí zemědělsky využívané horské louky u Rozhraní jsou významnou lokalitou mnoha vzácných a ohrožených rostlin včetně několika druhů orchidejí, všivce lesního, rosnatky okrouhlolisté, prhy arniky aj. Na německé straně jsou tyto louky chráněny jako evropsky významná lokalita „Wiesen um Halbmeil und Breitenbrunn“, na české straně pak jako součást evropsky významné lokality „Krušnohorské plató“ systému Natura 2000. Ochrana zahrnuje i pravidelné sečení luk.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Po vesnici se nedochovalo téměř nic, kromě pomníku, kaple a několik základů. Mlha která byla pěkně hustá jako by podtrhovala jak tato ves dopadla.

Mapa

a

Fotografie

×