Zbraslav - sousoší Kalvárie

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Toto sousoší nechali zřídit v roce 1831 manželé Johann a Rosalia Prägerovi u bývalého rozcestí silnice na štědrou a bylo vytvořenou jednou z kamenických dílen ve Žluticích anebo v Manětíně. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začalo sousoší chátrat, a nakonec byla plastika tohoto sousoší olámána a poškozena. V roce 2011 proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sousoší a úpravě jejího okolí. Ve spodní části sousoší je pak nápis, kde je napsáno:

„„IOHANN UND ROSALIA PREGER SETZTEN DIESES DENKMAL FR. HER VEREHRUNG IM IAHRE 1831 AD DANKBARKEIT UND VERTRAUEN AUF GOTT“. (Johann a Rosalia Prägerovi dali tento pomník k uctívání v roce 1831 z vděčnosti a víry v Boha).“

V okolí sousoší byla vysazena alej dvou líp v popředí a dvou javorů v pozadí sousoší, ale během větrných poryvů v roce 2008 byla jedna lípa zlomena v kmeni a následně odstraněna. Velikost těchto tří zachovaných stromů je pak dle měření z roku 2014, obvod: 283, 250 a 249 cm a výška: 28, 15 a 19 m.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zbraslav-sousosi-kalvarie

Zdroj: http://prirodakarlovarska.cz/clanky/2099-zbraslavske-lipy-a-javory

Dojmy: Pěkně zrekonstruované sousoší obklopené památnými lípami a javory.

Mapa

a

Fotografie

×