Žlutice - Kokořovský dvůr

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento zemědělský dvůr nechal v ranně barokním slohu vystavět roku 1680 tehdejší majitel panství Ferdinand Hroznata z Kokořova během přestavby zámeckého areálu. V průběhu války za rakouské dědictví roku 1742 sem od Prahy přitáhlo 14 000 francouzských vojáků pod vedením maršále Belle-Isle, ti ale měli obrovský hlad, a tak vyjedli veškeré městské zásoby. Chtěli další chléb ale tehdejší majitel panství jim jej odmítl vydat, a tak Francouzští vojáci tento dvůr vypálili, ale následně je u Lachovického lánu dostihli císařští Husaři a všechny pobily. Následně byl požárem požkozený dvůr obnoven. Dne 18. března roku 1815 byl tento dvůr pronajat obci Verušice na 9 let a následně byl tento dvůr průběžně upravován, až zaniklo honosné jižní křídlo, což bývala správní budova, která byla přeměněna postupně na sýpku. Dne 27. dubna 1925 byl tento dvůr zabaven a předán za 250 000 korun bývalému legionáři Františkovi Divišovi z Chocomyšle. V roce 1929 bylo kvůli rozšiřování vjezdu do města strženo severozápadní nároží. Po roce 1945 byl objekt znárodněn a využíval jej stát. Původní stavby na nádvoří byli postupně zbořeny a nahradili je garáže. I tak ale tento dvůr v průběhu 2. poloviny 20. století chátral. Roku 1983 byla zbořena ohradní zeď kvůli budování cesty k novým rodinným domkům a následně na počátku 90. let 20. století byl v důsledku privatizace dvůr převeden do soukromých rukou, kde ale nadále pokračoval ve svém chátrání, které má za důsledek postupné borcení střech, stropů, ale také srostlin a stromů rostoucích již uvnitř budovy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-hospodarsky-dvur

Dojmy: Pěkný statek, který je ale již bohužel ve velmi špatném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×