Žlutice - dům čp. 53

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Tento dům krytý mansardovou střechou byl původně vystaven v době gotiky snad v 15. – 16. století. Následně prošel v 18. století barokní přestavbou. Bohužel v květnu roku 1779 přišel jako většina domů za oběť dvou velkých požárů. Z toho důvodu byl tento dům nakonec na přelomu 18. až na počátku 19. století klasicistně přestavěn. Z původního gotického domu tak zbyli jen zbytky přízemních zdí a sklepy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=18328629&sequence=1&mode=parametric&indexId=13042%2F4-4942&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení jen by mě zajímalo jestli to hrázdění je originální a nebo umělé.

Mapa

a

Fotografie

×