Velichov - Tvrz Velichov

Informace

Navštíveno: 16. 10. 2017

Historie: Když získal zdejší obec v roce 1336 král Jan Lucemburský, který ji připojil k manskému systému hradu Hauenštějnu, tak si pravděpodobně nechali zdejší mani vybudovat zdejší tvrz. Jediní známí zdejší manové jsou Oldřich a Erhard z Rugeheusensteina, kteří zde byli v roce 1359. Na počátku 16. století byla ale zdejší tvrz nahrazena novou pozdně gotickou vodní tvrzí, která byla vystavěna v údolní nivě. Do dnešních dnů se zachovala přibližná podoba zdejší tvrze a to, že to byla gotická tvrz, která byla na vrcholu menší ostrožny. Měla vejčité jádro, které bylo obklopené příkopem a na ploše tvrze bylo kamenné stavení, nejasného stáří.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/velichov-tvrz

Dojmy: Sice sem je horší cesta, ale pozůstatky jsou celkem pěkně znatelné.

Mapa

a

Fotografie

×