Vladořice

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Vladořice (německy Wladar) jsou malá osada nacházející se asi 4 km na jihovýchod od Žlutic, na úpatí hory Vladař, v nadmořské výšce 555 m. První písemná zmínka o této vesnici pochází z registru berního Plzeňského kraje z roku 1379, kdy vesnice byla rozdělena mezi dva statky, které drželi vladykové Plach a Wytcza z Vladořic. Již v této době zde pravděpodobně stála někde tvrz. Po těchto vladycích zde byl roku 1386 připomínán vladyka Jindřich z Vladořic, který odváděl desátek ke kostelu sv. Jakuba Většího v Močidleci. Roku 1390 je uváděn na zdejší tvrzi Hynek a po něm roku 1404 vladyka Toch. Roku 1410 zde seděl Jakeš z Vladiřic a po jeho smrti je zde zmiňována roku 1432 jeho vdova Jana, která byla rovněž mezi patrony kostela v Močidleci. Roku 1441 vlastnil ves válečník Šimon z Vladořic, od něhož zakoupilo Vladořice město Žlutice, a tak byli Vladořice připojeny ke Žlutickému panství. Roku 1537 byli Vladořice spolu s tvrzí prodány Jindřichovi IV. z Plavna, a následně roku 1569 přešli Vladořice spolu s tvrzí na Jana Ratibořského z Chcebuze. V této době je zdejší tvrz připomínána naposledy, a v následné době pravděpodobně postupně zanikla. Po smrti Jana Ratibořského přenechali jeho synové Adam a Hynek vladořický statek Sabině Ratibořské rozené z Perglasu, od níž zakoupil statek roku 1578 Kunrát Kaplíř ze Sulevic. V době kolem roku je na Vladořících připomínán právník a žlutický a rakovnický měšťan a radní Jakš z Vladořic. Roku 1604 byly Vladořice připojeny k Chyšskému panství a nejpozději v této době zdejší tvrz zanikla. Dle záznamu z berní ruly se ve vsi roku 1654 nacházeli čtyři velké hospodářské dvory, které drželi Jakub Präger, Thomas Kuacner, Johann Howorka a Georg Kaucner. Svoji farou spadali vladořice do roku 1784 ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Žluticích a následně ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Kobylé. Dle záznamů roku 1785 bylo v obci 11 čísel popisných a žilo zde 48 obyvatel, ale již na přelomu 18. a 19. století všechny čtyři dvorce patřili rodině Prägerů. Roku 1850 se nakonec vesnice, dle zákona o obcích ze dne 17. března 1849, stala samostatnou obcí v politickém okresu Žlutice. Před druhou světovou válkou žilo v obci 65 obyvatel, ale následně přišla válka a po ní odsun německého obyvatelstva, a počet obyvatel se tak snížil na pouhých 16. Díky tomuto přešla vesnice pod správu obce Močidlec a nakonec se stala součástí města Žlutice.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/vladorice-wladarz

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladořice

Dojmy: Maličkatá vesnička s nádherným okolím a mnoha zajímavostmi.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1313
IMG_1320
IMG_1332
IMG_1326
IMG_1339