Velichov - Hradiště Liščí Vrch

Informace

Navštíveno: 17. 10. 2017

Historie: Toto rozsáhlé hradiště nazývané Liščí vrch, nebo Děvice bylo založeno v mladší a pozdní době bronzové, přesněji řečeno zde existovalo v období 13. – 9. století před naším letopočtem. Toto hradiště bylo osídleno chebskou skupinou popelnicových polí knovízské kultury, kdy toto hradiště spolu s hradištěm Jazyk v Radošově k ochraně Chebské lokality. Následně bylo toto hradiště osídleno v 10. – 11. století, kdy zde sídlilo slovanské obyvatelstvo a sloužilo jako ochrana zdejší Královské cesty, která propojovala Prahu s Plavnem a Eufurtem. V první písemné zmínce o Velichově v roce 1142 je zmíněna osada Velichov, ale hradiště nikoliv, tudíž se předpokládá že zde v té době zde již nebylo osídleno. Následně sloužila tato plošina jako zdroj stavebního materiálu a k zemědělství, což narušilo pozůstatky zdejšího hradiště. Ještě v 19. století je zde uváděn hospodář Steiger z usedlosti čp. 46. Následně v 2. polovině 20. století přestalo být využíváno zemědělsky a zarostlo náletovými dřevinami.

Poprvé byla tato lokalita zkoumána v roce 1955 Norbertem Maškem a Jiřím Koudelkou, kteří zde provedli povrchový sběr. Následný sběr byl proveden v roce 1971 Antonínem Benešem z plzeňské expozitury Archeologického ústavu AV ČR. Nakonec v roce 1976 zde uskutečnil průzkum Zdeněk Smrž z Archeologického ústavu v Mostě a potvrdil zde opevněnou lokalitu, která patřila ke knovízskému lidu podobnou jako na chomutovsku a Kadaňsku, ale s rozdílnou dispozicí.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/velichov-hradiste-lisci-vrch-thebisberg

Dojmy: Velmi zřetelné hradiště s dochovaným obrovským valem.

Mapa

a

Fotografie

×