Vysoká - dům čp. 10

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo postaveno někdy na přelomu 18. a 19. století. Přízemí tohoto domu je roubené a omazané lepenicí, ale také část je z lomového kamene. Patro stavení je hrázděné a štíty jsou kryté bedněním. V přízemí se nacházela původně jak jizba, tak chlév, který byl hned vedle, aby dobytek v zimě nemrzl.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=18932405&sequence=1&mode=parametric&indexId=35023%2F4-781&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavé stavení, škoda jen že bylo v době mé návštěvy v tak špatném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×