Rybničná - Viklan Dominik

Informace

Navštíveno: 17. 7. 2011

Historie: Přírodní památka Viklan (též Viklan Dominik nebo Viklan u Rybničné) byla vyhlášena v roce 1979. Lokalita o rozloze 0,02 ha se nachází v mírném svahu přibližně dva kilometry severně od Javorné a asi jeden kilometr severovýchodně od vsi Rybničná, části města Bochov v okrese Karlovy Vary v nadmořské výšce 630 m. Viklan je tvořen blokem porfyrické biotitické žuly a je přibližně 3,5 m dlouhý, 1,5 metru široký a 2 metry vysoký. V horní části je kulovitá prohlubeň, zřejmě uměle vytvořená. S její existencí je spojována řada pověstí souvisejícími s dávnými pohanskými obětními rituály. Kulovitá prohlubeň je však nejspíše přírodní skalní mísou. Podle historických údajů byl viklan v minulosti mnohem méně stabilní a vychýlit jej dokázal i silný vítr.

Na boku viklanu je vytesaný nápis „Dominic“ a letopočty 1776 a 1796. Kromě historických, profesionálním způsobem provedených nápisů se postupně objevovaly další, amatérské nápisy a rytiny, jež sice viklan v zásadě nepoškozují, snižují však jeho estetickou a kulturně-historickou hodnotu. Opakovaně se objevovaly snahy o vyvrácení viklanu, zatím byly takové pokusy neúspěšné.

V okolí viklanu převažují krátkostébelné pastviny s druhy jako psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) či lnice květel (Linaria vulgaris).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Viklan_(přírodní_památka)

Dojmy: Zajímavé místo, kde je krásný výhled na louku v čele s viklanem. Viklan se dá rozhoupat i ručně a na vrcholku je ďolík který sloužil údajně k obětinám.

Mapa

a

Fotografie

×