Údrč - zámek Údrč

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: První písemná zmínka o zdejší obci pochází z roku 1169, kdy dal král Ladislav nějaké zboží Maltézskému řádu v Praze.V této písemnosti je uváděn jistý vladyka Smil z Údrče. Tento vladyka je zakladatelem rodu Údrčských z Údrče, kterým dal do rodového erbu písmeno „S“. Tento vladyka je zmiňován ještě v roce 1183. V té době zde mohlo být nějaké panské sídlo neznámého vzhledu a polohy. Zdejší gotická tvrz, jejíž zbytek se nachází jihovýchodně od zámku, je pak poprvé zmiňována v roce 1349 kdy zde seděli vladykové Ahně a Předota z Údrče. Tato tvrz pak vznikla nejpozději v 1. polovině 14. století. V roce 1368 podali tito dva vladykové nového kněze ke zdejšímu farnímu kostelu. V roce 1380 je zde připomínán potomek Ahněho anebo Předoty, bečovský fojt Jindřich z Údrče. Nicméně ten ale nesídlil v této tvrzi, zde seděl v letech 1369 – 1399 jistý Jan Chlumek z Údrče, který zemřel v roce 1411. Na konci 14. století se zdejší vladykové stali leníky hradu Bečova, který vlastnili Rýzmburkové. V roce 1412 vlastnil Údrč Petr Kovář a po něm od roku 1414 Litoltov z Hrádku, po kterém ji převzal jeho syn Jindřich. V roce 1449 se na zdejší tvrz vrátily Údrčský z Údrče, přesněji řečeno tři bratři a to Jan, Jindřich a Ivan, kteří se účastnili mnoha veřejných a soukromých jednání. V roce 1461 zde seděl již jen Jindřich z Údrče. Někdy kolem roku 1470 byla Údrč jako manství připojeno k novému hradu Hartenštejnu, kdy se jejími lenními pány staly páni z Plavna. V průběhu 15. století tak zdejší tvrz ztratila vojensko-správní funkci a postupně zanikla. Dodnes se z ní zachoval jen náznak se zbytkem vodního příkopu. Když Údrč vlastnil rod Steinsdorfů, kdy prvním známým Steinsdorfem byl Anslem, tak u původní tvrze postavili v půlce 16. století renesanční tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1560 jako tvrz s mohutným příkopem.

V roce 1564 vykoupil Adam ze Steinsdorfu Údrč z lenní povinnosti od Jindřicha VI. z Plavna, čímž přešla Údrč do dědičného práva. Po smrti Adama získal zdejší tvrz jeho syn Abraham a po něm bratr Kašpar, následně bratr Anzelm a nakonec jeho synové. Již v roce 1590 získali zdejší panství Údrč Pröllhoferové z Purkersdorfu, kteří jej rozdělili na několik částí.V roce 1608 přešlo zdejší zboří na Štěpána Šlika z Holíče, který ji hned v roce 1613 prodal Jáchymu Libštejnskému z Kolovrat a připojil ji k rabštejnskému panství. Tomu zdejší panství nevydrželo dlouho, jelikož za účast na stavovském povstání mu byl majetek zabaven. Zdejší panství tak bylo prodáno v roce 1623 Severinu Táhlovi z Horštejna, po něm jej pak získal v roce 1630 Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, který zdejší panství připojil k Toužimskému panství. Julius přenechal Údrč jako věno své dceři Sibille Augustě. Následně tvrz přestávala sloužit jako sídlo vrchnosti a postupně chátrala.V 17. století přestavěli zdejší majitelé Lauenburkové zdejší zchátralou tvrz na barokní zámek a v roce 1672 byla na východ od zámku vystavěna barokní sýpka. Dále se v tomto areálu nacházela pila, ale i pivovar, který fungoval až do roku 1909. V roce 1787 získala zdejší panství dvorská komora a již v roce 1791 po zrušení nevolnictví pronajala zdejší dvory původním nevolníkům. Zdejší statek pak zakoupil v roce 1837 Antonín Hladík, který vlastnil již nedalekou Stružnou a zdejší zboží odkázal své dceři, která se provdala za hraběte Neuberka. V 19. století byl zdejší statek opět osamostatněn. Dne 28. prosince 1898 zámecká budova vyhořela. Několik budov muselo být strženo a znovu vystavěno. V roce 1904 se stal tak posledním majitelem zdejšího znovu vystavěného zámku lesní inženýr Guido Hilscher, po němž zdejší zámek vlastnila jeho vdova až do roku 1945. Poté přešel zdejší statek pod stát, pod jehož správou zámek postupně chátral. Po roce 1989 se zámek dostal do soukromých rukou a díky tomuto kroku se statek se zámkem postupně opravuje.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/udrc-tvrz

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/udrc-zamek

Dojmy: Zajímavý zámek, na kterém bylo vidět že se stále opravuje.

Mapa

a

Fotografie

×