Toužim - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 16. 2. 2016

Historie: Tento barokní sloup Panny Marie byl vztyčen v roce 1705. Původně se okolo sloupu nacházela balustráda, ze které jsou dochovány jen pilíře, na které jsou místěny mladší sochy sv. Floriána, sv. Josefa, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého. V letech 2009 – 2010 proběhla rekonstrukce mariánského sloupu spolu se sochami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/touzim-sloup-se-sochou-panny-marie

Dojmy: Zdobený sloup stojící na kraji náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×