Teplička

Informace

Městský erb:

teplika_coa_czsvg_35291571353_o

Navštíveno: 2. 6. 2017

Historie: Původně se zde bylo pravděpodobně slovanské osídlení, které bylo nahrazeno německou kolonizací z 12. století, kdy původní název obce byl poněmčován až do podoby Tóppeles. První písemná zmínka o této obci pak pochází z roku 1475. Původně se jednalo o zemědělskou osadu. S rozvojem průmyslu v 19. století a výstavbou zdejší železnice, zde byla vystavěna porcelánka Fríeder a Kčrper, která byla následně v roce 1945 zbořena. Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva, kdy zaniklo mnoho tradic, kteří čeští přistěhovalci již neznali a nedodržovali. V té době také mnoho stavení chátralo. Osídlenci pokračovali ve zdejším zemědělství a následně v roce 1950 zde bylo založeno JZD, tato živočišná výroba byla nakonec zrušena s vyhlášením ochranného pásma vodního díla Stanovice v roce 1972. Od té doby postupně pole i louky zarůstaly náletovými dřevinami. V 60. – 70. letech zde pak začala výstavba rekreačních objektů, kdy se z této obce stala především rekreační oblast.

Zdroj: http://www.teplicka.cz/index.php?oid=75666

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se i tak najde několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9769
IMG_3166
IMG_3122
IMG_3126