Teplička - dům čp. 31

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení bylo vystavěno jako patrová lidová stavba, kde přízemí je pravděpodobně zděné a patro je pak hrázděné a kryté sedlovou střechou s bedněnými štíty. Součástí domu byl pak i chlív, který se nachází uvnitř hlavní stavby. V této podobě se toto staven pak zachovalo do současnosti a je tak krásným příkladem zdejší zástavby, ačkoliv v době mé návštěvy bylo notně sešlé.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×