Stružná - zámek Stružná

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Pozdně renesanční zámek Kysibl si nechal vystavět jako nové reprezentativní sídlo v době před rokem 1598 majitel panství Andělská Hora Linhart Colonna z Felsu. Toto panské sídlo se stalo nástupcem v té době již zaniklé gotické vodní tvrze, která byla vybudována v 2. polovině 14. století na místě dnešního rybníka. Když do zdejšího kraje přišla morová epidemie v letech 1605 a 1607 Linhart Colonna z Felsu se přestěhoval zpátky na hrad Andělská Hora. V roce 1609 pak zakoupil hrad Hartenštejn. Následně získal zdejší panství Leonard Colonna, který se aktivně účastnil v letech 1618 – 1620 stavovského povstání a také se účastnil pražské defenestrace. Následně byl jmenován nejvyšším polním maršálkem stavovského vojska, ale nakonec dne 13. dubna 1620 byl v bitvě u rakouského Sinzendorfu smrtelně raněn a několik dní na to zemřel. Následně jeho ostatky byli odvezeny do prahy, kde mu byl se všemi poctami vystrojen vojenský pohřeb a následně byl převezen do rodinné hrobky v Žalmanově.

Po pohřbu převzal zdejší panství Kašpar Collona z Felsu, kterému byl ale majetek dne 26. dubna 1621 zabaven za činy jeho otce a Kašpar byl nucen spolu s manželkou a dvěma dětmi emigrovat. Po něm zakoupil zdejší panství v roce 1622 Heřman Černín, který byl zapřisáhlým a přísným katolíkem, z tohoto důvodu zde začal pro zdejší luteránské obyvatelstvo očistec. Heřman nejen že zde nastoloval katolickou víru, ale také vykořisťoval své poddané. Z tohoto důvodu od roku 1637 docházelo k vážným konfliktům mezi poddanými a vrchností. Na Heřmana Černína a správce jeho panství Hoyera si zdejší poddaní stěžovali až ve Vídni, ale jejich stížnosti nebyli vyslyšeny, a tak roku 1640 proběhlo obrovské shromáždění v Andělské Hoře, kde bylo rozhodnuto poslat k císaři novou stížnou deputaci. Díky tomu že poddaní nepoužívali zbraně, tak proti nim nemohly zasáhnout vojenské posádky a vrchnost tedy neměla žádnou možnost, jak tuto nevoli potlačit. V roce 1651 získal zdejší panství po Heřmanovi hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic, který započal na celém Kysibelském panství obrovskou etapu výstavby. Již ve 2. polovině 17. století započal raně barokní přestavbu zdejšího zámku, na které se podíleli Marcell Ceresolla, Francesko Caratti a Giovanni Battista Alliprandi. Již v roce 1710 byla přestavba zámku dokončena.

Po Humprechtovy získal zdejší panství František Josef Černín, který jej pro finanční problémy roku 1734 prodal hraběti Ludvíku Josefu Hartigovi, po jeho následné smrti v roce 1735 jej zdědil jeho syn Adam Ludvík Hartig. Ten nechal rozšířit zdejší zámek na trojkřídlí barokní objekt a vybavil jej nákladným vnitřním vybavením. Následně v roce 1794 zakoupil v dražbě zdejší panství hrabě Johann Josef Steinbar z Buttenheumu, který jej následně musel v roce 1810 prodat pražskému měšťanu Antonínu Hladíkovi. Již dne 25. dubna 1811 zasáhla zdejší panství pohroma, když zdejší zámek postihl ničiví požár, během kterého shořel celý archiv panství Kysibl. Po tomto požáru byl zámek provizorně klasicistně obnoven a roku 1829 prodán hraběti Vilému z Neuberku, ten nechal v roce 1841 založit v západním křídle Pseudogotickou kapli Povýšení sv. Kříže. V roce 1868 zakoupili zdejší zámek se statkem hrabata Černínové-Morzinové. Hned v letech 1876 – 1877 nechal Heřman Černín zámek pseudorenesančně přestavět do současné podoby a zámek byl doplněn věžemi. V roce 1930 zakoupil od Černínů zdejší statky Leopold Štenberk, kterému byl ale majetek roku 1945 zkonfiskován a stal se majetkem státu. V roce 1948 získala zdejší zámek československá armáda, která si zde zřídila kasárny. Tak začalo období chátrání tohoto zámku. Na počátku 90. let 20. století během privatizace přešel zámek do soukromých rukou a prošel částečnou rekonstrukcí.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/struzna-zamek

Dojmy: Pěkný zámek, škoda jen že v době mé návštěvy není přístupný veřejnosti.

Mapa

a

Fotografie

×