Sedlec - zámek Sedlec

Informace

Navštíveno: 21. 12. 2016

Historie: Tento barokní zámek s připojeným panským pivovarem byl vystavěn v 2. polovině 17. století. Když tuto ves získali markrabata Sasko-Lauenburská, kteří jej připojili k ostrovského panství, tak byla budova v roce 1690 obnovena a následně v roce 1698 zde bydleli členové tohoto dvora. V 19. století byl zámek upravován v souvislosti s těžbou kaolinu, kdy tento zámek získal svou současnou klasicistní podobu. Následně před rokem 1927 byl zámek upraven společností Zentralverwaltung der Zettlitzer Kaolin-Werke A.G., kdy bylo postaveno východní křídlo. Poté v roce 1937 byl zde přistaven patrový přístřešek s technickým zázemím a následně byla za zámkem otevřená těžební jáma kaolinového dolu Pfeiffer-Lorenz, který byl roku 1952 přejmenován na důl Sedlec. Od roku 1958 zde sídlilo ředitelství národního podniku Keramické a sklářské suroviny Sedlec. Po privatizaci v 90. letech 20. století získala tento zámek společnost keramické suroviny Božičany s. r. o. Následně tento zámek získala tento zámek ruská společnost Green Forest s. r. o. a poté roku 2012 vypukl na půdě opuštěného zámku požár, který poškodil střechu a zámek samotný. Od té doby budova zámku neustále chátrá.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/sedlec-zamek

Dojmy: Člověk jen lituje že od požáru se s budovou nic neděje a jen chátrá a pomalu se rozpadá.

Mapa

a

Fotografie

×