Sedlec - Přemilovická starší tvrz

Informace

Navštíveno: 21. 12. 2016

Historie: Zdejší zaniklá ves Přemilovice byla založena někdy v průběhu 12. – 13. století slovanským obyvatelstvem a spadala k lénům hrad Loket. Zdejší tvrz pak byla vytvořena někdy ve 14. století, ale někteří autoři ji datují do 80. let 12. století. Každopádně první písemná zmínka o zdejší obci pochází z roku 1464, kdy zdejším držitelem manství byl Ondřej ze Steinbachu seděním na Přemilovicích. Jeho potomci vlastnili toto panství až do 16. století. Ve šlikovském urbáři z roku 1525 je pak zde uveden jako držitel Hans ze Steinbachu na Přemilovicích, jež byl zařazen mezi urozený lid dolní části loketského obvodu. Taktéž se zde dovídáme že v majetku zdejšího panství v té době byly dva celé dvory, dva poloviční dvory a dva hostince. Na konci 16. století byla tato tvrz opuštěna a panské sídlo bylo přeneseno na novou renesanční tvrz, která je prvně zmíněná v roce 1568. Stará tvrz tak začala chátrat, a ještě v roce 1715 je uvedeno že na ostrově, nad vodním příkopem, je stále velmi zřetelná zřícenina původní tvrze.

V roce 1937 proběhl v této lokalitě archeologický průzkum, který vedl archeolog Viktor Karell. Během tohoto průzkumu bylo odkryto základové zdivo bývalé tvrze do výšky asi 1 m. Tyto nálezy následně publikoval v roce 1939 J. Grüss. Obvodové zdivo nebylo ale po ukončení výzkumu zakonzervováno ani zasypáno a okolní terén byl pozměněn také těžbou zeminy a suti. Následně lokalita postupně zarůstá náletovými dřevinami a do dnešních dní je zde zachovaný funkční vodní příkop, který sloužil jako obranná funkce této tvrze.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/premilovice-starsi-tvrz

Dojmy: Po procházce po hřázi rybníka, a následném překonání stále funkčního vodního příkopu, jsem se dostal na ostrov, kde jsou zarostlé zbytky pevnosti.

Mapa

a

Fotografie

×