Stružná - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Tato barokní pískovcová socha byla vztyčena někdy v 2. polovině 18. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být socha udržována a pomalu chátrala. Na počátku 21. století byl opraven podstavec sochy, ale socha samotná byla v době mé návštěvy celá olámaná a narušena erozí.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/struzna-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Pěkná socha, která ale byla v době mé návštěvy trochu sešlá.

Mapa

a

Fotografie

×