Štědrá - kaple

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato barokní kaple byla vystavěna v 18. století při cestě do sousední vsi Borku. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple chátrat, a tak v letech 2007 – 2008 bylo přistoupeno k rekonstrukci kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stedra-kaple

Dojmy: Pěkně udržovaná barokní kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×