Stráň u Sadova - kaple

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tato novodobá obecní kaple byla postavěna v roce 1890 a svou farou spadala ke kostelu sv. Máří Magdalény v Boru. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple chátrat a její vnitřní zařízení bylo postupně rozkradeno a zničeno. V roce 2010 pak bylo přistoupeno k částečné rekonstrukci této kaple, kdy byla opravena zvonička, střecha a interiér kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stran-kaple

Dojmy: Maličká dobře udržovaná kaplička, škoda jen že nešlo nahlédnout dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×