Sedlec

Informace

Navštíveno: 21. 12. 2016

Historie: Název obce Sedlec souvisí se jménem slovanského kmene Sedličanů, který byl nejstarším slovanským obyvatelstvem Karlovarska. Tento kmen si udržel na území Sedlecka (později Loketska) nezávislost až do příchodu Přemyslovců. Sedlec je poprvé zmiňován v souvislosti se vznikem pražského biskupství roku 973, ale až s dodatečným určením rozsahu diecéze listinou císaře Jindřicha IV. z roku 1086. V 11. a 12. století byl Sedlec přemyslovským správním centrem, listiny hovoří o „provincia sedlensis“. Sedleckem byl tento kraj zván až do první třetiny 13. století, poslední doklad toho máme z roku 1226. Pak byla správa přenesena na nově vystavený kamenný hrad Loket. Původní sedlecké hradiště zaniklo a dnes není lokalizované, můžeme se jen domnívat, že zdejší kostel sv. Anny je pokračovatelem zdejších historických tradic. Sedleckou církevní oblast předal pak Václav I. roku 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou, který později vykonával správu i v gotických Karlových Varech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlec_(Karlovy_Vary)

Dojmy: Menší vesnička, ve které byl příjemný klid.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8838
IMG_8848
IMG_8907
IMG_8894
IMG_8842
IMG_8877