Štědrá - dům čp. 21

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Toto patrové stavení postavené v lidové architektuře, bylo vystavěno v 19. století jako hostinec s velkým přilehlím sadem. Je to patrová stavba, kde je zděné přízemý a roubené patro s bedněným štítem. Bohužel v době mé návštěvy bylo stavení ve značně zchátralém stavu.

Dojmy: Zajímavé stavení, které pomalu chátrá.

Mapa

a

Fotografie

×