Sadov

Informace

Městský erb:

545px-sadov_coa_czsvg_46951649765_o

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Sadov (německy Sodau) je menší obec nacházející se asi 3 km severovýchodně od Karlových Varů. Jméno Sadov vzniklo ze slova Sadová, což byla ves, kde bylo několik velkých sadů, dle Dr. Antotína Profouse. Celá historie Sadova je pak úzce spjata s nedalekým Sedlecem. Zdejší archeologické nálezy poukazují že zdejší oblast byla osidlována již v 9. století našeho letopočtu slovany. Kmen který tuto oblast kolonizoval se nazýval Sedlčané, kteří si udrželi nezávislost až do příchodu Přemyslovců. Následně přišly německé kolonizační vlny, které poněmčili tento kraj ale jména původních vesnic se tak ve zkomolené verzi dochovali do dnes. Samotná písemná zmínka o vesnici Sadov pochází z roku 1523 ačkoliv historie vesnice je možná i starší. V této době vesnice patřila rodu Šliků, kteří získali hrad Loket pod, který tato oblast spadala po té co zde ztratil vliv husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Šliky zde vystřídali i jiné rody, ale nejvíce vesnici poznamenalo objevení ložisek kaolinu a uhelných dolů, které byli nejdříve těženy Těžařstvem Leopold a Frisch v letech 1898 – 1922 a následně dolem Leopold – Sadov v letech 1918 – 1957. Tento průmyslový rozmach vyzdvihl vesnici natolik , že od roku 1930 byla vedena jako samostatná vesnice a následně dostala pod správu i okolní vesnice jako Bor, Stráň, Lesov a Podlesí. I když v meziválečném období zdejší čeští a němečtí spoluobčané zažívali období klidu a sounáležitosti, vše se ale změnilo v průběhu 2. světové války a následném odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce, kdy v tomto kraji postupně zanikli veškeré tradice a kulturní dědictví. Následovalo v průběhu 2. poloviny . století období postupné devastace, které nakonec vystřídalo období obnovy, která přišla po roce 1989.

Zdroj: http://www.sadov.cz/user/data/modul-files/417-historie-a-vyklad-znaku-pdf.pdf

Dojmy: Malá vesnička, ve které se nachází malá kaplička.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2770