Radošov - Radošovský most

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Dávno ve středověku tímto krajem vedla Královská cesta, která spojovala Erfurt, Plavno a Cheb s Prahou. Právě v těchto místech se nacházel široko daleko jediný brod přes řeku Ohři. Právě touto cestou přijel při svém tažení na Prahu v roce 1310 král Jan Lucemburský. Následně listinou ze dne 31. října 1352 rozhodl král Karel IV., že kupci, kteří povezou francouzská vína, jemná sukna a další drahocenné zboží pojedou přes Radovanův brod. Ostatní kupci měli jet přes Žlutice. Hned poté vydal další listinu ze dne 16. dubna 1364 kde dovolil Ostrovským obyvatelům vybudovat dřevěný most a vybírat na něm clo, které ale díky tomu že se jednalo o jediný most v okolí bylo vysoké. Dohled nad tímto mostem pak měl sám panovník prostřednictvím hradu Lokte. Následně v listině ze dne 27. listopadu 1366 přikázal Karel IV. všem kupcům směřujícím na prahu používat právě tuto cestu, současně vyjmul Radošov z loketské soudní moci. Nový celodřevěný most stojící na čtyřech pilířích trpěl při každoročním tání ledů, povodních a hnilobě, a tak byl velmi často opravován. V roce 1576 most z neznámých důvodů vyhořel, ale byl hned zase obnoven. Ale díky tomuto aktu dostal tehdejší majitel Hauenštejnského panství Jindřich Šlik příkaz na vybudování nového mostu v Jakubově, to se ale nelíbilo majiteli Ostrovského panství Jáchymu Šlikovy, který díky tomu začal tratit na clu. V době třicetileté války v roce 1639 strhly tento most jezdci Švédského vojska jako strategický bod, a následně dne 26. ledna 1682 byl celý most stržen znovu, ale tentokrát povodní.

Tento most byl znovu obnovován v letech 1709 a 1731, kdy konstrukční práce provedli tesařští mistři Johann Michael Moyses a Johan Christoph Miller. Jak dokazují dobové dokumenty, tak ještě po této rekonstrukci byl most stále dřevěný a jeho vrchní část měla být dokonce roubená. Následně byl v důsledku války o rakouský trůn most roku 1742 spálen francouzským vojskem, ale již v roce 1743 zadal ostrovský hejtman Franz Beinhöfer úkol na návrh nového mostu a následně tehdejší majitel panství markrabě Ludvík Jiří Bádenský nechal v roce 1744 vybudovat most nový. Bohužel v roce 1753 se část mostu zřítila z důvodu hniloby, a tak byli vybudovány kamenné nábřeží pilíře. V roce 1768 byl most opět poškozen při tání ledů, a tak při další přestavbě ještě téhož roku byly vybudovány kamenné pilíře. V roce 1783 se most opět nacházel v havarijním stavu, a tak byl stržen a znovu vystavěn, ale tentokrát bez zastřešení. Následně byl v letech 1799 a 1802 opravován pravý nábřežní pilíř, ale tyto opravy moc nepomohly, a tak byl v roce 1803 vystavěn znovu. Během napoleonských válek byla část mostu v roce 1810 z bezpečnostních důvodů rozebrána, ale když pominulo nebezpečí, tak byl most znovu vybudován, již opět se zastřešením. V této podobě se dochoval až do 2. poloviny 20. století, kdy v roce 1986 tento dřevěný most žhář zapálil. Následně byla v blízkosti mostu v témže roce zřízena provizorní lávka a následně v roce 1996 bylo zahájeno řízení obnovy tohoto mostu, které vyvrcholilo v letech 2001 – 2003, kdy byl tento most podle dobové dokumentace zrekonstruován. V blízkém okolí se traduje jedna pověst a to ta, že pokud most ztratí svůj klobouk, myšleno tím střechu, nastane konce světa.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/radosov-dreveny-kryty-most

Dojmy: Pěkný most, který již toho mnoho zažil. Údajně se jedná o nejstarší dřevěný most ve střední evropě.

Mapa

a

Fotografie

×