Ruprechtov - kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Tato kaplička byla vybudována v průběhu 19. na místě starší stavby, která roku 1808 spolu s částí vesnice vyhořela. Samotná kaple byla vystavěna pod hrází návesního rybníku a byl do ní umístěn lidový dřevěný deskový obraz Panny Marie se sv. Václavem a sv. Janem Nepomuckým, dále se byli umístěny dva lidové obrazy malované na sklo, které pocházeli z 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple postupně chátrat a vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno anebo zničeno. Proto bylo přistoupeno na počátku 21. století k celkové rekonstrukci této kaple.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ruprechtov-kaple-panny-marie

Dojmy: Menší zajímavá udržovaná kaplička, stojící na návsi.

Mapa

a

Fotografie

×