Rýžovna - zaniklý hřbitov

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Tento malý hřbitůvek pravděpodobně vznikl někdy v 1. polovině 19. století, možná současně s kostelem sv. Václava. Do té doby ale zdejší občané museli pochovávat své zemřelé na hřbitově v Božím Daru, což když nebožtík zemřel v zimě znamenalo že byl pochován až několik dní či týdnů poté. Na tomto hřbitově byl pochován také místní rodák skladatel a muzikant Enrst Kraus, který vystudoval Pražskou konzervatoř a následně získal místo varhaníka v Praze, pro svou milovanou vesnici Rýžovnu, pro níž poskládal skladby pro slavnostní mše, které se v kostele sv. Václava často hrály. Tento člověk zemřel 25. dubna 1933 ve věku 58 let a dle jeho posledního přání byl pochován na hřbitově v Rýžovně. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal hřbitov být udržován až nakonec byl v 60. letech 20. století srovnán se zemí buldozery. Do dnešních dnů se tak zachovalo jen pár náhrobků a symbolický červený kříž umístěn v centru bývalého hřbitova.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavé místo, které díky mlze mělo takovou úžasně ponurou atmosféru, která podtrhovala osud této vesnice.

Mapa

a

Fotografie

×