Pernink - socha Ježíše Krista

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: Na tomto místě nechali vybudovat bratři Carl a Adalbert Meinlové vedle své továrny lesopark, který nesl od té doby jméno Meinlův park. Carl Meinl byl císařem jmenován za zásluhy a jeho bratr Adalbert byl dlouholetý starosta a čestný občan Perninku, ale také štědrým mecenášem obce. Samotný park byl založen v roce 1806, který se postupně budoval a vylepšoval celé 19. století. Na konci 19. století skrz tento lesopark vedly tři cesty na vlakové nádraží, také byl park zdoben altánky, vodotrysky, dokonce i vyhlídkovou věží a sochami, mezi které patří také tato socha Ježíše Krista. Tato socha byla vztyčena jako pocta Carlu Meinlovi nad radnicí v tomto lesoparku, také na podstavci sochy je zmíněno jeho jméno spolu s datem narození a smrti. Do roku 1945 se o tento lesopark staral Perninkský okrášlovací spolek. Bohužel po konci 2. světové války byl celý tento park postupně devastován a ničen až úplně zanikl. Na počátku 21. století začala probíhat postupná revitalizace tohoto parku ve spolupráci Lesů ČR, s. p. a obce Pernink. V této době byla také rekonstruována tato socha s jejím okolím, která vytrvala jako jediná do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný udržovaný lesopark s pěkně zpracovanou sochou, škoda jen že se nedochovalo více.

Mapa

a

Fotografie

×