Pšov - socha sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tuto sochu nechali vztyčit manželé Melcherovi z usedlosti čp. 23 v roce 1815. V roce 1893 byla socha renovována, ale po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala chátrat a někdy během 2. poloviny 20. století byla socha s podstavcem stržena a rozbita. Kvůli velmi dezolátnímu stavu byl v letech 2011 – 2012 zrekonstruován podstavec, a následně byla do roku 2015 vytvořena nová socha sv. Floriána, která byla na podstavec osazena.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/psov-socha-sv-floriana

Dojmy: Pěkná replika původní sochy.

Mapa

a

Fotografie

×