Pila

Informace

Městský erb:

pila_kv_cz_coa_28983160936_o

Navštíveno: 6. 1. 2016

Historie: První písemná zmínka o této obci pochází ze 20. let 17. století, kdy zde na lomnickém potoce stával mlýn údajně z roku 1597, u něhož byla v té době zřízena vodní pila na řezání dřeva. Následně zdejším krajem začali táhnout Švédská vojska, po kterých zůstalo několik názvů, jako např. dům u Švédů, či pole Švédský lán. Dle Berní ruly z roku 1654 patřila Pila do katastru Hájů a bylo zde 6 chalupníků. Následně v roce 1713 již je Pila Samostatnou obcí s vlastním rychtářem a již v roce 1780 měla 43 domů a nadále se rozvíjela. V roce 1840 zde v obci byl rychtář jménem Ondřej Hacker a obec měla již 579 obyvatel a následně na přelomu 19. a 20. století zde bylo 118 domů s 725 obyvateli. V té době zde byla také vybudována dvojtřídní škola, která se roku 1910 rozrostla na čtyřtřídní školu. V této době se zde lidé živili především zemědělstvím, lesnictvím, ale také hornictvím, kdy se zde těžila nejdříve železná ruda a následně kvalitní hnědé voskové uhlí. Z 1. světové války se nevrátilo 32 obyvatel obce, kterým byl následně vystavěn pomník. Velká tragédie nastala po konci 2. světové války, kdy z této obce bylo odsunuto v roce 1948 na 160 rodin a ves byla dosídlena novými českými obyvateli. V té době zanikly některé tradice a zdejší folklór. V 70. letech byla obec Pila sloučena s obcí Kolová a tím zanikla její samostatnost, která byla obnovena až v roce 2000.

Zdroj: http://www.mistopisy.cz/historie_pila_49.html

Dojmy: Maličká vesnička obklopena smrkovými plantážemi.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7033
IMG_7027
IMG_5583
IMG_5591
IMG_5608