Pernink - dům eč. 66

Informace

Navštíveno: 8. 7. 2018

Historie: Toto přízemní lidové stavení bylo postaveno někdy v 18. – 1. čtvrtině 19. století, jelikož již je zachyceno v katastrálních mapách z let 1824 – 1843. Stavení je přízemní a pravděpodobně zděné lomovým kamenem, což jen tak nezjistím, jelikož je celé zakryto bedněním, štíty jsou bedněné také. V době mé návštěvy sloužilo toto stavení jako rekreační objekt.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nezískal téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×