Ostrov - sloup se sousším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2016

Historie: Tento pískovcový sloup nechala vztyčit ovdovělá Barbora Zápotocká z čp. 21 roku 1861. Po odsunu německého obyvatelstva ale začal sloup chátrat a následně v roce 1958 po silné vichřici bylo sousoší spolu s hlavicí strženo a poškozeno. Postupem let se však jednotlivé fragmenty plastiky ztratily, a tak byl v roce 2007 provedl akademický sochař Jarmil Plachý restaurátorský průzkum. Po tomto průzkumu roku 2010 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci sloupu kdy vrcholní plastika byla znovuvytvořena.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice

Dojmy: Maličký sloupek, který stojí poblíž kostela.

Mapa

a

Fotografie

×