Ostrov - Smírčí kříž 0007

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2016

Historie: Tento smírčí kříž bývá také nazýván křížem švédským. Stával původně u příjezdové cesty k dnes již zaniklé hájovně u rybníku Růžek, ve vzdálenosti asi 20 m od královské cesty ve směru na Radošov. K tomuto kříži se váže pověst, že pod ním byl pochován švédský kapitán z třicetileté války, který zde byl pohřben i se zbraněmi. Kdokoliv se zde pak o půlnoci prochází, tak slyší tikání jeho hodinek. V roce 1976 byl kříž přesunut na hřbitov a vztyčen na neudržovaných hrobech, následně v roce 1990 byl vztyčen spolu se sousedním křížem u průčelí hřbitovního kostela, a nakonec na počátku 21. století byl vztyčen na současném prostranství.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-smirci-kriz-nejdsky

Dojmy: Ať si říká kdo chce co chce, mě ta rytina nepřijde jako kříž, ale spíš jako meč.

Mapa

a

Fotografie

×