Ostrov - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2016

Historie: Tento původně gotický farní kostel zasvěcený sv. Mikuláši byl postaven v 2. polovině 14. století, jako náhrada za původní farní hřbitovní kostel sv. Jakuba. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1384. Ještě v roce 1408 byl kostel patronátním právem spravován cisterciánským klášterem v Oseku a již v roce 1422 patřilo patronátní právo královským držitelům hradu Lokte. Bohužel ale v roce 1567 původní gotický kostel zcela vyhořel, a tak byl v letech 1568 – 1572 renesančně přestavěn, kdy byli využity některé starší stavební konstrukce. V roce 1572 byli pro obnovený kostel ulity dva nové zvony od zvonařského mistra Gregera Albrechta. Po dokončení této přestavby byl kostel nově zasvěcen sv. Archandělu Michaelu. Během dalšího požáru kostela v roce 1607 shořela střecha kostela a byla značně poškozena věž. Po této tragédii proběhla v letech 1607 – 1609 celková rekonstrukce, během které byla vystavěna současná osmiboká věž kostela. V roce 1609 pak byli do zvonice kostela osazeny nové zvony, avšak po roku 1631 bylo změněno vnitřní vybavení zdejšího kostela.

V letech 1716 – 1717 a 1751 – 1756 byl kostel barokně upravován a v roce 1752 bylo do kostela pořízeno barokní vybavení. Po přestavbách v roce 1764 byla náhodou odkryta zapomenutá hrobka v kostelu, ve které bylo umístěno pět velkých cínových rakví, které byli připisovány rodině Šliků. Tyto rakve byli následně roztaveny a použity na štafírování varhan. V roce 1795 postihl tento kostel další požár. V roce 1879 pak proběhla nákladem Ferdinanda IV. velkovévodou toskánským oprava a renovace kostela. Během 1. světové války byli zrekvírovány zdejší zvony na válečné účely a následně v roce 1923 byli do věže umístěny nové čtyři zvony, které ulil Richard Herold. V roce 1936 proběhly další opravy kostela, ale již po konci 2. světové války začal kostel pomalu chátrat. Proto v letech 1989 – 1991 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci kostela. V roce 2011 pak byl v kostele umístěn relikviář zesnulého papeže Jana Pavla II. s kapkou jeho krve.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-kostel-sv-michaela-archandela

Dojmy: Obrovský kostel na tak malé městečko.

Mapa

a

Fotografie

×