Otovice - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Toto malebné hrázděné stavení, bylo vybudováno již někdy v 1. polovině až na počátku 2. poloviny 18. století, jak dokládá mapa z I. josefovského mapování z let 1764 – 1768. Celý dům má zděné přízemí, pravděpodobně z lomového kamene, patro je pak hrázděné. K domu přiléhá menší budova, která mohla sloužit jako kovárna, a také vypadá že je novější než samotné stavení.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace, kromě těch na mapových podkladech.

Mapa

a

Fotografie

×