Ostrov - Bílá brána

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2015

Historie: Tato velmi zdobená monumentální zahradní brána byla vytvořena roku 1690 kamenickým mistrem Paulem Büttnerem. Zde si dovolím citovat její popis:

„Brána s vloženým ústupkovým půlkruhovým portálem, rámovaná bočními pilastry s představenými polosloupy s maskaronem, nese uprostřed v prolomeném segmentovém frontonu alianční znak majitelů panství - vlevo markrabat bádenských a vpravo vévodů sasko-lauenburských, obtočený řetězem řádu Zlatého rouna.“

Zdroj: http://www.historickyostrov.cz/omp/index.php?id=33&idd=6

Dojmy: Nádherně zdobená brána.

Mapa

a

Fotografie

×